Име Точки Град ИТН
Player Vladislav Iskrenov 1090 Radomir 5
Player Mark Hadzhizhekov 680 Sofia 5
Player Ivaylo Bodzhakov 660 Varna 5
Player Valentin Bonev 480 Sofia 5
Player Naoto Koizumi 376 Sofia 6
Player Ivan Zlatanov 345 Sofia 5
Player Spas Marinkov 290 Sofia 6
Player Kamen Mazdrashki 271 Sofia 5
Player Doncho Yotsov 250 Dupnitsa 7
Player Pavel Yordanov 250 Sofia 6
Player Miroslav Vassilev 245 Sofia 7
Player Miroslav Georgiev 230 Sofia 6
Player Tsvetan Ivanov 225 Sofia 5
Player Bojidar Nikolov 225 Sofia 7
Player Miro Miroslavov 210 Sofia 7
Player Ivaylo Toromanov 200 Sofia 9
Player Peter Nenov 196 Sofia 6
Player Ivan Radev 195 Sofia 7
Player Delyan Kirilov 176 Sofia 7
Player Andrey Atanasov 160 Sofia 7
Player Marian Zlatkov 141 Sofia 8
Player Martin Borshukov 135 Sofia 6
Player Svetozar Dimov 126 Sofia 8
Player Ivan Todorov 120 Sofia 8
Player Asen Karakashev 110 Sofia 7
Player Nikolay Krastev 110 Sofia 7
Player Anton Fachikov 105 Sofia 8
Player Atanas Arsov 105 Sofia 7
Player Martin Haylezov 95 Sofia 8
Player Nurlan Rakhmanov 90 Sofia 7
Player Evgeni Manov 90 Sofia 7
Player Lyudmil Cholakov 90 Sofia 9
Player Tihomir Zhelev 90 Sofia 6
Player Nayden Zhekov 90 Sofia 5
Player Darislav Nikolov 90 Sofia 6
Player Vladimir Traykov 90 Sofia 8
Player Radostin Ivanov 90 Sofia 7
Player Emil Penev 85 Sofia 8
Player Kalin Lazarov 80 Sofia 9
Player Andrey Andreev 70 Sofia 8
Player Nikolay Yordanov 70 Plovdiv 9
Player Iancho Dimitrov 61 Sofia 9
Player Zhivomir Georgiev 61 Sofia 8
Player Boyan Chillingirov 60 Sofia 9
Player Denis Nikolov 60 Sofia 9
Player Stefan Dechkov 55 Sofia 9
Player Aleksandar Stefanov 55 Sofia 9
Player Stamen Stamenov 50 Sofia 8
Player Ivo Nedkov 45 Sofia 6
Player Ivo Andreev 45 Sofia 7
Player Dimitar Kamenov 45 Sofia 9
Player Valery Andreev 45 Sofia 6
Player Pavel Stoychev 40 Sofia 9
Player Vladimir Girginov 40 Sofia 9
Player Vladislav Rizhdov 35 Sofia 8
Player Petar Tchavdarov 35 Sofia 9
Player Dobromir Kostadinov 31 Sofia 10
Player Ralitza Bedrinova 30 Sofia 10
Player Dobromir Dinev 30 Sofia 8
Player Atanas Arshinkov 30 Sofia 8
Player Tsvetanka Lazarova 27 Sofia 10
Player Svetoslav Katchakov 26 Sofia 9
Player Miroslav Ivanov 25 Sofia 9
Player Tonya Mollovska 25 Sofia 9
Player Dimo Germanliev 25 Sofia 9
Player Aleksandar Stankov 25 Sofia 10
Player Yaroslav Beshin 22 Sofia 10
Player Nikolay Tsonkov 21 Sofia 10
Player Daniela Vetzova 20 Sofia 10
Player Evgeni Stoyanov 20 Sofia 10
Player Yoan Petrov 20 Sofia 10
Player Dimitar Avramov 20 Sofia 10
Player Ivaylo Ivanov 20 Sofia 8
Player Vasil Dosev 20 Sofia 8
Player Boyan Petkov 20 Sofia 6
Player Veniamin Dikov 20 Silistra 8
Player Georgi Petrov 20 Sofia 5
Player Kiril Vasilev 20 Sofia 9
Player Metodi Borisov 20 Sofia 9
Player Vasil Georgiev 20 Sofia 10
Player Tanko Tanev 20 Sofia 9
Player Emil Vasilev 20 Sofia 10
Player Eddy Mihaylov 15 Sofia 9
Player Hristo Chalakow 15 Sofia 10
Player Ogi Ivanoff 12 Sofia 10
Player Plamen Radev 11 Sofia 10
Player Krum Krumov 11 Sofia 10
Player Velislav Panchev 11 Sofia 8
Player Dimitar Sredkov 11 Sofia 10
Player Krasimira Danailova 10 Sofia 10
Player Chavdar Jodev 10 Sofia 10
Player Grigor Tsagov 10 Sofia 10
Player Tihomir Minchev 10 Sofia 9
Player Ivan Dragomirov 10 Sofia 10
Player Konstantin Yanov 10 Sofia 8
Player Dimitar Mihaylov 10 Sofia 10
Player Alex Penev 10 Sofia 9
Player Savin Dyankov 10 Sofia 10
Player Atanas Kyurkchiev 10 Sofia 8
Player Albena Mihovska 10 Sofia 10
Player Kiril Chobanov 10 Sofia 10
Player Vladimir Nechev 10 Sofia 8
Player Aneliya Pashinova 10 Sofia 9
Player Ivo Stefanov 6 Sofia 10
Player Vladimir Georgiev 6 Sofia 10
Player Panos Mavridis 6 Sofia 9
Player Stanislav Terziev 5 Sofia 10
Player Ivailo R Ivanov 5 Sofia 10
Player Svetla Koeva 5 Sofia 10
Player Kristiyan Spiriev 5 Sofia 9
Player Ivaylo Yosifov 5 Sofia 10
Player Simeon Ivanov 5 Sofia 10
Player Yavor Zarev 5 Sofia 10
Player Dilyan Yanev 5 Sofia 10
Player Boyko Bonev 5 Sofia 9
Player Nikolay Tsvetanov 5 Sofia 10
Player Diyana Miteva 5 Sofia 8
Player Boyan Dinev 5 Sofia 7
Player Hristo Popov 2 Sofia 10
Player Kaloyan Ivanov 1 Sofia 10
Player Stefan Uzunov 1 Sofia 8
Player Kiril Hristov 1 Sofia 10
Player Julian Milev 1 Sofia 8
Player Cyril TABET 1 Sofia 10
Player Georgi Muharski 1 Sofia 10
Player Rumen Baev 1 Sofia 9
Player Borislav Miladinov 1 Sofia 10
Player Nikolay Chebishev 1 Sofia 10

Партньори

Домакини